اتاق جراحی گروه دندانپزشکی کودکان با کادر مجربی از اساتید بیهوشی و دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی تهران تاسیس و تجهیز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی، برای نخستین بار گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، اتاق جراحی با کادری مجرب و کامل‌ترین تجهیزات بیهوشی را تاسیس و راه اندازی کرد.
دکتر بیات رئیس دانشکده دندانپزشکی، دکتر افشار مدیر گروه دندانپزشکی کودکان، دکتر نجفی مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهبازی مقدم سرپرست اداری مالی دانشکده، دکتر یاقوتی و دکتر علی‌پور متخصص بیهوشی بیمارستان بهرامی و فارابی و… در نشست شنبه ۲۳ آبان ۹۴ بر اهمیت و ارزش خدمات درمانی دندانپزشکی کودکان تاکید کردند.

همچنین به مجموعه خدمات درمانی و پتانسیل اساتید دانشکده دندانپزشکی در سایر مراکز و بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برای درمان کودکان با شرایط بیماریهای خاص، کودکان با عدم همکاری لازم در درمان و… اشاره شد.

نخستین عمل جراحی در اتاق بیهوشی گروه دندانپزشکی کودکان یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴ با حضور تیم بیهوشی و دندانپزشکان گروه با موفقیت انجام شد.
خبرنگار و عکاس: فاطمه زمانی

راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران
راه‌اندازی اتاق جراحی کودکان دانشکده دندانپزشکی تهران

منبع:دندانه

Views All Time
Views All Time
52
Views Today
Views Today
3