بازو مانیتور

بازوی مخصوص نصب مانیتور و نگاتسکوپ بر روی یونیت دندانپزشکی

نمایش یک نتیجه