روتاری و اپکس

دستگاه اندو روتاری و اپکس با هم

نمایش یک نتیجه

 • اپکس لوکیتور فایندر Goldent C smart 1-pro endo motor rotary + apex finder locator dental موتور اندو روتاری گلدنت دندانپزشکی

  اپکس روتاری C-SMART I PRO

  فایبراپتیک با قابلیت رسیپروکال


 • اپکس لوکیتور و اپکس فایندر کوکسو coxo dental endodontic treatment endo motor apex locator c smart I اندو روتاری دندانپزشکی

  اپکس روتاری C-SMART I

  اپکس لوکیتور بهمراه اندو روتاری COXO  مدل C-SMART I


 • اپکس فایندر روتاری Coxo C-Smart III Endodontic کوکسو apex لوکیتور

  اپکس و اندو روتاری COXO

  Endodontic treatment دارای قابلیت apex finder و روتاری