نشریه “IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY” به صاحب امتیازی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در صدر ده مجله برتر حوزه علوم پزشکی بر اساس شاخص‌های تأثیر و آنی، از میان ۴۱۵ عنوان نشریه دارای مجوز از وزارت بهداشت و‌ نمایه در SID قرار گرفت.

گزارش استنادی نشریات علمی- پژوهشی وزارت بهداشت در پایان هر سال بر اساس اطلاعات پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود، گزارش (SID-JCR) به ارزیابی تمامی نشریات مصوب وزارت بهداشت، که حداقل سابقه انتشار از دو سال قبل را داشته باشند، می‌پردازد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، در این رتبه‌بندی، شاخص تاثیر و شاخص آنی (شاخص‌های استاندارد و بین‌المللی ارزیابی نشریات) به عنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده‌اند.

بر این اساس، ۱۰ نشریه برتر بر اساس شاخص تاثیر (Impact Factor) به شرح زیر معرفی شدند:

اول- نشریه “IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY” به صاحب امتیازی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران.
دوم- نشریه “JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (JRHS) “ که صاحب امتیاز آن دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
سوم- “UROLOGY JOURNAL” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
چهارم- “IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES (IJPBS)” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پنجم- نشریه“ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE“ ، صاحب امتیاز این نشریه فرهنگستان علوم پزشکی ایران است.
ششم- “INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS”وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
هفتم- نشریه “MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (MJIRI)” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
هشتم- ” IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND INFERTILITY” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
نهم- نشریه “توانبخشی” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
دهم- نشریه “ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها” که به صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود.
براساس نتایج این ارزیابی، دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد هرکدام با دو نشریه برتر در این رده بندی، از جمله دانشگاه‌های موفق در حوزه نشریات علمی به شمار می‌آیند.

براساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات علمی، همه‌ی ۱۰ نشریه برتر در جدول شاخص آنی (Immediacy Index) انگلیسی زبان هستند و اکثر آنها در نمایه‌های معتبر بین‌المللی حضور دارند، که این امر به دلیل توجه پایگاه‌های معتبر بین‌المللی به روز آمدی و انتشار به هنگام نشریات است.

گفتنی است در آخرین گزارش استنادی نشریات مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID-JCR)، تعداد ۴۱۵ نشریه‌ی دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت بهداشت حضور داشتند که از این میان ۲۳۸ عنوان دارای شاخص تاثیر غیر صفر می‌باشند به عبارت دیگر حدود ۵۷ درصد از این نشریات شاخص تاثیر غیر صفر دارند.

منبع:دندانه