مدتی است که تبلیغات آدامس بایودنت، به عنوان آدامس مورد تایید انجمن دندان‌پزشکی ایران در بسیاری از رسانه‌ها به چشم می‌آید و این ذهنیت برای بسیاری از مردم و حتی دندان‌پزشکان ایجاد شده که آیا این ادعا واقعیت دارد؟

رئیس انجمن دندان‌پزشکی ایران درباره تبلیغ آدامس بایودنت در رسانه‌های مختلف و ادعای این شرکت مبنی بر داشتن تاییدیه از سوی انجمن دندانپزشکان، اینگونه توضیح داد: آدامس بایودنت، تولید داخل است و برای تبلیغ خود نیز از انجمن دندان‌پزشکی ایران مجوز گرفته است.

به گزارش سایت اطلاع رسانی پزشک دندان دکتر علی تاجرنیا افزود: با توجه به همکاری مجموعه مدیریت آدامس بایودنت با مرکز تحقیقات دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه تهران، شاخص‌های سلامت دندان به لحاظ بدون قند بودن آدامس، مورد تایید دانشگاه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین در مورد مواد دیگر به‌کار رفته در این آدامس نیز تحقیقات لازم انجام شده و استانداردهای لازم مد نظر انجمن را کسب کرده است.
دکترتاجرنیا با یادآوری اتمام دوره قرارداد خمیر دندان سیگنال با انجمن دندان‌پزشکی ایران، اظهار داشت: اگر یک مجموعه‌ای تاییدیه انجمن را داشته باشد طبیعی است که از آن استفاده کند و این موضوع جزو قرار داد ما با مجموعه بایودنت نیز هست و این شرکت خارج از توافق خود با ما عمل نکرده است.

وی تاکید کرد: پول زیادی بابت این تاییدیه گرفته نشده و بیشتر هدف انجمن این است که این آدامس، استاندارد و کیفیت لازم را حفظ کند و به دلیل آنکه تولید کننده داخلی است از آن حمایت شود.

منبع:دندانه

Views All Time
Views All Time
20
Views Today
Views Today
1