دندان‌پزشک خوزستانی با حکم دادگاه ملزم به ارایه ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در زندان بندر عباس شد.

این دندان‌پزشک بنا بر قانون، به جرم ایجاد مزاحمت ملکی باید به حبس محکوم می‌شد، اما به حکم قاضی به مجازات جایگزین هزار و هشتاد ساعت کار دندان‌پزشکی رایگان در زندان محکوم شد.

سلیمان عفیف، قاضی این پرونده گفت: «متهم در یک مجتمع مسکونی، با پارک کردن خودروی خود در قسمت مشاعات، عبور و مرور را برای همسایگان غیر ممکن کرده و به این شکل برای آنان مزاحمت ایجاد کرده بود که با شکایت همسایگان، در محکمه به این پرونده رسیدگی شد.»
وی افزود: «آقای دندان‌پزشک در زمان حضور در دادگاه، پذیرفت که خودرو‌یش را در مشاعات پارک کرده است، اما حق به جانب بود و با این منطق که صاحب یکی از واحد‌های مجتمع است و مشاعات ساختمان متعلق به همه ساکنان است و او هم از آن سهم دارد، پارک کردن خودرو در مسیر دیگران را حق قانونی خویش می‌دانست!»
این قاضی کیفری در خصوص نوع جرم و مجازات قانونی این دندان‌پزشک گفت: «عنوان این جرم، “ایجاد مزاحمت ملکی” است و از آنجا که ماده ٣ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مشاعات ساختمان را متعلق به همه ساکنان می‌داند و اجازه نمی‌دهد که هیچ‌‌یک از مالکان مشاعی بر مشاعات حق انحصاری برای خود قائل باشد و تصرف مشاعات توسط یک فرد جرم محسوب می‌شود، این دندان‌پزشک به موجب ماده۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم دانسته شد. »

احترام به جایگاه دندان‌پزشک با در نظر گرفتن مجازات جایگزین
مجازات این عمل مجرمانه طبق قانون علاوه بر رفع مزاحمت، یک‌ ماه تا یک سال حبس است، اما قاضی عفیف به جای حبس برای این دندان‌پزشک مجازاتی جایگزین در نظر گرفت و در توضیح دلیل این کار گفت: «از دید بنده افراد تحصیل‌کرده، سرمایه‌های انسانی اجتماع هستند و با نگرش به اینکه اعمال مجازات برای مجرمان باید به شکلی باشد که هم بتواند تضمین‌کننده نظم اجتماعی و حقوق شاکی باشد و هم برای مجرم جنبه بازدارندگی و برای جامعه نفع حداکثری را به‌دنبال داشته باشد، تشخیص دادم این مجرم به زندان نرود و با توجه به نیازهای درمانی و بهداشتی زندانیان و تخصص او، حکم مجازات جایگزین حبس را برای متهم صادر کردم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در اصل برای این متهم شش ماه حبس در نظر گرفته شده بود، اما در عوض او ملزم به ارائه هزار و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در زندان شهید شاهوند بندرعباس شد. این دندان‌پزشک موظف شده است روزانه به تشخیص رئیس اداره زندان، ساعاتی را در آنجا حضور پیدا کند و خدمات دندان‌پزشکی ارائه دهد که البته با توجه به شاغل بودن او، انجام خدمات یادشده در هر روز، بیش از ۴ساعت نباشد.» منبع: همشهری

منبع:دندانه

Views All Time
Views All Time
26
Views Today
Views Today
1