رییس دانشکده دندانپزشکی کاشان دکترای فیزیولوژی دارد!
رییس دانشکده دندانپزشکی کاشان دکترای فیزیولوژی دارد!

دکتر محمود سلامی که از ابتدای تاسیس دانشکده دندانپزشکی کاشان در سال ۹۱ ریاست این دانشکده را عهده‌دار است متولد ۱۳۴۴ و دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیولوژی است. از سوابق او می‌توان به مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نام برد.

دکتر سلامی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران و مدرک دکتری را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ کرده است.

دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به استناد رای صادره در دویست و بیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در آبان ۹۱ و صدور موافقت اصولی قطعی، پایه‌گذاری شد. نخستین گروه دانشجویان این دانشکده شامل ۳۵ نفر، از سال تحصیلی ۹۲-۹۱ پذیرفته و از ترم بهمن سال ۹۲ تحصیل خود را آغاز کردند.

منبع:دندانه

Views All Time
Views All Time
19
Views Today
Views Today
1