طی مراسمی و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، نخستین گروه دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، فارغ التحصیل شدند.

اولین دوره دانشجویان رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۹۰ فعالیت تحصیلی خود را آغاز کردند.

دکتر ایرانی‌خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در این مراسم گفت: امروز یکی از روزهای پر افتخار برای ما به شمار می رود، چرا که برای نخستین بار، دانشجویان رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم، فارغ التحصیل شده و به جامعه پزشکان پیوستند.

وی عنوان داشت: به دلیل نوپا بودن دانشکده دندانپزشکی، این دانشجویان با وجود مشکلات و کمبودها موفق شدند دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانده و با نمرات ممتاز فارغ التحصیل شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تأثیر رشته مهم دندانپزشکی در تأمین سلامت افراد جامعه گفت: دندان، نه تنها به موضوع دندان و فک و صورت، بلکه به سلامت مردم و همچنین ابعاد روحی و روانی مردم بستگی دارد و از این رو خدمات شما ارزنده و اثر بخش خواهد است.

در پایان این مراسم، دانشجویان سوگندنامه پزشکی یاد کرده و رسما فارغ التحصیل شدند.

منبع:دندانه