جشن بزرگ‌داشت روز دندان‌پزشکی سال ۹۷ در تهران روز ۲۵ فروردین ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن دندان‌پزشکی ایران برگزار شد.

این مراسم امسال برای اولین بار بدون حضور رییس سازمان نظام‌پزشکی و وزیر بهداشت برپا شد.

در این همایش از چند چهره شاخص دندان‌پزشکی شامل دکتر اسماعیل یاسینی، دکتر کاظم آشفته یزدی، دکتر محمود عاقل، دکتر عبدالجواد رحیم‌پور، دکتر سید جلال پورهاشمی، دکتر لادن اسلامیان، دکترعلیرضا فرزانه‌خو، دکتر نازیلا شهبازی، دکتر احمد قائم‌مقامی، دکتر حسین مرتضوی، دکتر نادر زهتاب فرد و دکتر سارا سلیمانی به عنوان اخرین دندان‌پزشکی که شماره نظام‌پزشکی دریافت کرده است، تقدیر شد و لوح سپاس به دکتر علی‌رضا زالی، رییس کل پیشین سازمان نظام پزشکی به پاس خدمات و همراهی با جامعه دندان‌پزشکی تقدیم شد.

گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران
گزارش تصویری از جشن روز دندان‌پزشکی در تهران

 

منبع:دندانه